Избери страница

Общи условия на електронен магазин Victoria Style – SHOP

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“, са предназначени за регулиране на отношенията между „Алфа Стандарт Груп” ЕООД , наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на електронния магазин: https://victoriastyle-shop.com , наричан по-долу за краткост „Електронен магазин“, и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“.

II. Данни за Доставчика

Чл. 2. Информация относно Доставчика:

  1. Наименование: Алфа Стандарт Груп” ЕООД
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София, жк.Младост 1, Бл.56
  3. Адрес за упражняване на дейността: гр.София, жк.Младост 1, Бл.56
  4. Данни за кореспонденция гр. София, жк.Младост 1, Бл.56
  5. Вписване в публични регистри : Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.
  6. Надзорни органи:

(а) Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: 02/ 940 20 46 факс: 02/ 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

(б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg

  1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 201487673

III. Общи разпоредби

Чл. 3. Електронният магазин фукционира при правилата, описани в Общите условия.

Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито че последният не съдържа грешки.

Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до целия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин (цени на продукти, услуги, информация, снимки, условия за ползване и други)като промените влизат в сила от момента на публикуването им.

IV. Характеристики и Използване на Електронния магазин

Чл. 7. Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.

Чл. 8. (1) С приемането на Общите условия Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Ако Ползвателите използват Електронния магазин с регистрация и са въвели съответното си потребителско име и парола, се предполага, че електронните изявления, извършени от Ползвателите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния Ползвател при извършване на регистрация в Електронния магазин.

Чл. 9. (1) Ползвателите могат да разглеждат Електронния магазин свободно, без да е необходима регистрация.

(2) За да използва Електронния магазин за поръчка на стоки, Ползвателят трябва да се е регистрирал и да е въвел поребителско име и парола за отдалечен достъп.

(3) Потребителското име и паролата за достъп до Електронния магазин се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в Електронният магазин. Полетата, които задължително следва да се попълнят при регистрация са отбелязани със звездичка.

(4) При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(5) С попълване на данните си за регистрация и натискане на бутоните „Регистрация на профил в сайта?“ и „LOG IN“, Ползвателят изрично и недвусмислено декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(6) Ползвателят може да се регистрира в Електронния магазин при приключване на поръчката от страница Приключване на поръчката , като избере опцията „Регистрация на профил в сайта?“ и попълни определена от него парола или през страница Моят акаунт от графа Регистриране като попълни определен от него имейл адрес и парола и избере бутон LOG IN.
(7) При успешно завършване на регистрация Ползвателят получава уведомително съобщение на посочения при регистрацията имейл адрес, което удостоверява регистрирането и активирането на профила.

Чл. 10. (1) В Електронния магазин са посочени основните характеристики на предлаганите стоки.

(2) Обект на продажба в този уебсайт са разнообразни видове продукти и стоки, предназначени за крайни потребители, описани и подредени в категории. Цената на всяка стока е в български лева с включен ДДС (Данък Добавена Стойност). Продуктите предлагани от „Victoria Style – SHOP” са предназначени само за лична употреба от краен потребител и без изричното писмено съгласие на „Victoria Style – SHOP” не могат да бъдат препродавани, или използвани за търговска употреба.

Чл. 11. Посочената в Електронния магазин цена на всяка стока е крайната цена на съответната стока с включени всички данъци и такси и не включва цена на доставка. Валидна е само към момента на публикуването й .

V. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба чрез Електронния магазин

Чл. 12. (1) Ползвателите използват Електронния магазин, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.

(4) Електронният магазин включва технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора за покупко-продажба.

В случай, че някое от задължителните полета не бъде попълнено Електронният магазин не позволява завършване на поръчката и насочва Ползвателя, кои от задължителните полета следва да бъдат попълнени коректно.

(6) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката на Ползвателя от Доставчика.

(7) Ползвателят може да извърши поръчка чрез:
– Контакт с Доставчика по телефон, електронна поща, форма за запитване през Електронния магазин, форма за бърза поръчка през продуктовата страница.
– Поръчка през системата на Електронния магазин.
(8) При поръчка през системата Ползвателят избира Продукт/и чрез бутон „Купи “ към всеки продукт;
(9) След като избере желаният/те продукт/и Ползвателят следва да премине към страница Количка, където следва да прегледа своя избор и при необходимост да извърши корекции, след което избира бутон „Приключване на поръчката“;
(10) Ползвателят попълва актуални и коректни данни за поръчка, фактуриране и доставка в страница Приключване на поръчката: Име, Фамилия, Държава, Улица, Град, Област, Пощенски код, Телефон, Имейл адрес.
– Ползватели, които не са потребители следва да попълнят и Наименование и Идентификационен номер.
– Ползватели, които имат профил в интернет магазина следва да потвърдят актуалността на данните, които са заложени в профила им и излизат при поръчка.
– Ползвателят залага Промо код на обозначените за целта полета в случай, че разполага с такъв и желае да го използва и избира бутона Прилагане на промо код. Ползвателят следва да е предварително уведомен за условията и ограниченията за ползване на притежавания от него Промо код.
Чл. 13. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени проъчки, в случай че Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни, включително адрес за доставка.

Чл. 14. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

VI. Условия и цени за доставка

Чл. 15. (1) Доставките се извършват с куриерска фирма „ЕКОНТ” до Ваш адрес или офис на „ЕКОНТ”.

(2) За поръчка до 79 лв. – цена за доставка 4 лв. до Ваш адрес или офис на „ЕКОНТ”.

(3) За поръчка над 79 лв. – безплатна доставка.

(4) Поръчките се изпращат само на територията на Република България и само след потвърждение от страна на ползвателя. Служител на Електронния магазин се свързва по телефона с Ползвателя за потвърждение на поръчката, деня и адреса за доставка. За фиксиран час на доставка цената е според тарифата на куриерската фирма.

(5) Доставки до адрес се извършват с куриер от понеделник до петък от 09 до 17 часа, в събота до 14 часа. На официални празници и в неделя куриерите не извършват доставки.

(6) Всички поръчки направени до 16 часа се доставят до 2 работни дни.

(7) Поръчки направени след 16 часа се доставят до 3 работни дни.

(8) Поръчки направени в съботни и неделни дни се обработват в понеделник.

(9) Victoria Style – Shop.com не носи отговорност за неизпълнението на поръчката, когато продукта е с изчерпана наличност при официалния вносител.

(10) Забавяне на доставките е възможно по време на промоционални кампании, поради забавяне от страна на куриерската фирма и други непредвидени обстоятелства.

(11) Всички поръчки имат опция ПРЕГЛЕД ПРЕДИ ПЛАЩАНЕ. Отварянето и прегледа на пратката се извършват преди плащане, в присъствието на куриера. Ако пратката изпратена до Вас не съответства на направената поръчка се връща на куриера. Ако има нередности с Вашата поръчка молим да ни позвъните на тел.: 0700 20058 за да реагираме своевременно.

Чл. 16. Плащанията на поръчките се извършват

  • При получаване на пратката в офис на куриерска фирма ЕКОНТ.
  • На посочен от вас адрес, на куриера от куриерска фирма ЕКОНТ.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.17. Ползвателя има право:

(1) Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти и стоки от Електронния магазин по реда и условията, посочени в него.

(2) Да получава информация за състоянието на своята поръчка.

(3) Да откаже или предяви рекламация по установения ред, съгласно общите условия и на Електронния магазин и законодателството на Република България.

(4) Ползвателя има право да прегледа поръчаните стоки преди да бъдат заплатени, в присъствието на куриер.

(5) На доставка на заявените продукти и стоки, която да се извърши на посочен при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по описания в настоящите „Общи условия” ред.

Чл.18. Ползвателят е длъжен:

(1) Да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката, според описания ред в настоящите Общи условия.

(2) Да спазва Общите условия при ползване на предоставяните от Електронния магазин продукти и стоки.

(3) Да не извършва злоумишлени действия.

(4) Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.

(5) Да уведомява незабавно Алфа Стандарт Груп ЕООД и компетентните власти за всеки случай на извършено, или открито нарушение и/или престъпление при използване на предоставяните от Електронния магазин продукти и услуги.

Чл.19. Права и задължения на Електронният магазин:

(1) Да анулира регистрации и да отказва достъп на ползватели, по всяко време без да ги уведомява, когато същите ползват услугите на „Електронния магазин” в нарушение на настоящите Общи условия.

(2) Да отказва поръчки, без да има разходи за ползвателя. В този случай не дължи обезщетение по никакъв начин на ползвателя, освен да възстанови сумите, платени от същия предварително (ако има такива), при допуснати технически грешки в публикуването на информация в уебсайта.

(3) Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито че последният не съдържа грешки.

(4) Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до цялия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.

(5). Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин (цени на продукти, услуги, информация, синмки, условия за ползване и други)като промените влизат в сила от момента на побликуването им.

(6) Електронният магазин няма задължението и не контролира начина, по който ползвателите използват предоставяните продукти и услуги.

(7) Електронният магазин не носи отговорност, за възможни разлики в цветовете на продукти или стоки, закупени от Електронния магазин, които се дължат на разликите в настройките, или различните видове екрани на електронните устройства, чрез които се ползва уебсайта.

(8) Електронният магазин не гарантра за точността и целостта на публикуваната в уебсайта информация за продуктите.

(9) Електронният магазин „Victoria Style – SHOP” и неговите доставчици, не поемат никаква отговорност при никакви обстоятелства, за каквито и да е щети (загуба на информация, пропуснати ползи и/или каквито и да е други щети) произтичащи от невъзможността за употреба, неправилната употреба или употребата на пордукти и/или услуги и получените резултати. Ако в резултат на използване на Електронния магазин, на продукти и/или услуги от него, от страна на Ползвателя възникнат вреди и/или щети, то Ползвателя поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди и/или щети.

(10) Електронният магазин не носи отговорност за направените консултаци, дадените съвети или оказаната помощ, от нашите съветници и експерти по красота и служителите на електронния магазин във връзка с използването на продуктите и услугите от потребителите.

(11) Електронният магазин не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационните съоръжения, хардуера или софтуера, както и загуба на данни, произтекли по какъвто и да било начин от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани посредством предоставяните от уебсайта услуги.

VIII. Отказ от договор за покупко-продажба

Чл. 20. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения чрез Електронния магазин договор за покупко-продажба в 14-дневен срок , считано от датата на приемане на стоката от Ползвателя или от трето лице, посочено от Ползвателя.

(2) Ползвателят може да осъществи правото си по ал. 1 и чрез стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6 към чл. 47, ал. 1 т. 8 от Закона за защита на потребителите, който може да открие тук : https://www.kzp.bg/data/content/u/8/upload/Formulqr%20otkaz%20online.docx

Чл. 21. (1) Ако Ползвателят е упражнил правото си на отказ по предходния член, Доставчикът следва да възстанови на Ползвателя всички суми, получени от последния, в срок не по-късно от 14 дни , считано от датата, на която е бил уведомен за отказа.

(2) Доставчикът няма да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, в случай че Ползвателят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(3) Ползвателят трябва да изпрати или предаде въпросната стока на Доставчика, в срок не по-късно от 14 дни , считано от датата, на която е информирал Доставчика за отказа си от договора за покупко-продажба на въпросната стока, като поеме разходите за връщането на стоката на Доставчика.

Чл. 22. При неизпълнение на условията за отказ от договора за покупко-продажба и/или за връщане на поръчаната стока от страна на Ползвателя, Доставчикът си запазва правото да откаже приемане на върнатата стока и съответно да не възстанови сумата, платена от Ползвателя.

IX. Защита на личните данни

Чл. 23. (1) Доставчикът, чрез Електронния магази, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка с дейността на Електронния магазин, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

(2) С приемането на Общите условия Получателят се съгласява изрично и безусловно, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия и ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Електронния магазин, защита на информационната сигурност на Електронния магазин, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.

(3) Доставчикът е регистриран администатор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на лични данни с рег.№ 1429851.

(4) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република Бълагрия.

Чл. 24. (1) Електронният магазин използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на https://victoriastyle-shop.com/политика-за-бисквитките/, с която чрез използването на Електронния магазин Ползвателят се съгласява.

Чл. 25. Доставчикът няма да разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Електронният магазин събира от Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Чл. 26. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира или изтрие личните му данни като чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към info@victoriastyle-shop.com; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес: гр. София, жк.Младост 1, Бл.56.

X. Права върху интелектуална собственост

Чл. 27. (1) Цялото съдържание на Електронния магазин, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, имейли и други е обект на интелектуална собственост и принадлежи на Алфа Стандарт Груп ЕООД и неговите доставчици.

(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.

(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без изричното и недвусмислено съгласие и позволение на Доставчика, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост.

Чл. 28. Електронният магазин може да съдържа имена на продукти и/или трети лица, които представляват и/или могат да представляват търговски марки и/или други обекти на интелектуална собственост. Достъпът до Електронния магазин не трябва да се разбира и/или тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответната трета страна – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

XI. Други условия

Чл. 29. Доставчикът попада в обхвата на следния/ите Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове: Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията.

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия не води до недействителност на целия договор.

Чл. 31. За неуредените в Общите условия въпроси се прилагат законите на Република България.

Чл. 32. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 31.05.2017г.

Чл. 33. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време.

Чл. 34. С използването на Електронния магазин, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.